Radiofreqüència

QUÈ ES LA RADIOFREQÜÈNCIA   

EMA – CEYA  03, és un equip de diatèrmia per radiofreqüència amb acoblament capacitatiu al cos humà per la seva aplicació en tractaments estètics i de fisioteràpia.

La diatèrmia per radiofreqüència es produeix al fer circular una corrent elèctrica d’alta freqüència per el cos humà, produint un efecte tèrmic que dependrà de la densitat de la corrent circulant, d’aquesta manera l’equip produeix un augment de temperatura controlat amb una zona determinada que provocarà una  hiperèmia, que és l’efecte desitjat.

El CEYA 03 és un sistema molt avançat governat per microprocessador, que controla en tot moment el correcte funcionament del equip.