Revisions Esportives i Proves d’Esforç

Doctor Ivan Ibañez Garcia  –   Núm Col. 17/05487

Llicenciada en Medicina i Cirurgia      –      Especialista en Nutrició, Exercici Físic i Longevitat

Master en Medicina Esportiva i Rehabilitació