Medicina Estètica

Doctora Rosa Mª Avellaneda Armengol  –   Núm Col. 17744

Llicenciada en Medicina i Cirurgia      –      Diplomada en Medicina Estètica i del Envelliment