Ecodoppler de troncs supra-aòrtics (TSA) “Prevenció ictus”

 

Ecodoppler de troncs supra-aòrtics (TSA) “Prevenció ictus”

ecodoppler-troncos-supraaorticos 2

L’Ecodoppler, és una tècnica d’imatge utilitzada a partir d’ultrasons que ens permeten l’estudi de les artèries que irriguen al cervell de manera ràpida i fiable, a més, de donar-nos informació fisiològica que ens detecta i ens analitza les característiques del flux sanguini en els vasos i en els teixits, sobretot pel què fa la velocitat del flux i indirectament al volum circulant.

LEcodoppler de troncs supra-aòrtics (TSA) ens permet fer l’estudi de les artèries que irriguen al cervell (caròtides i vertebrals). I és molt útil per la prevenció de l’ictus, ja que ens permet descartar lesions ateromatoses o plaques d’ateroma i així, fer-ne una valoració hemodinàmica i estudiar aquest flux sanguini que va cap al cervell. És la tècnica més precisa per al diagnòstic de patologies vasculars.

En quan a la patologia arterial, aquest mètode ens permet estudiar el sistema arterial de les extremitats superiors, extremitats inferiors i troncs supra-aòrtics, i ens ofereix dos tipus d’informació; per un costat les corbes de Doppler i per l’altre, els gradients tensionals.

És important saber, que ens les revisions mèdiques preventives, l’estudi vascular es complementen amb un Ecodoppler pel què fa les artèries poplíties de les cames, per analitzar estenosis i possibles.

Per més informació feu click aqui

 

Font: CMRN i Avantmèdic.